משרד פרייז בהרב דורג כמשרד מוביל בתחום המיזוגים והרכישות ובתחום הבנקאות והמימון על-ידי דירוג D&B לשנת 2016

משרד פרייז בהרב דורג כמשרד בוטיק מוביל בתחום המיזוגים והרכישות ובתחום הבנקאות והמימון על-ידי דירוג Dun & Bradstreet לשנת 2016

לפרטים נוספים ראו