פרייז בהרב ייצגו את בנק דיסקונט בהלוואה של כ-200 מיליון ש"ח

עורכי הדין רונן בהרב ותום ניסני ייצגו את בנק דיסקונט לישראל בע"מ בהעמדת אשראי לאחת מהקבוצות הפרטיות הגדולות בישראל בסכום של כ-200 מיליון ש"ח.