פרייז בהרב ייצגו את קבוצת עזריאלי ברכישת בנין משרדים בטקסס

פרייז בהרב ייצגו את קבוצת עזריאלי ברכישת מבנה משרדים בטקסס.