פרייז בהרב ייצגו את תנובה בהרחבת פעילותה בארה"ב

ד"ר זיו פרייז וחגי נתן ייצגו את קבוצת תנובה בהרחבת פעילותה בארה"ב וכניסה לשוק הקוטג' בארה"ב.