רונן בהרב דורג על-ידי Legal500 כאחד מארבעת עוה"ד המובילים בישראל בתחום המימון והבנקאות לשנת 2015

Legal500 אחד ממדריכי הדירוג הבינלאומיים הנחשבים ביותר של משרד עורכי דין, בחר ברונן בהרב, שותף מייסד במשרד פרייז, בהרב ושות' כאחד מארבעת עורכי הדין המובילים בישראל בתחום המימון והבנקאות לשנת 2015. הדירוג קובע כי:

Preis, Baharav & Co is ‘a boutique law firm where the partners involved are hands-on in all aspects of the transaction’. … Ronen Baharav ‘provides great service’. 

לפרטים נוספים, ראו במדריך הדירוג