בנקאות

משרד פרייז, בהרב ושות' מייעץ במגוון רחב של סוגיות בתחום הבנקאות והשירותים הפיננסיים. על לקוחותינו נמנים כמה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים הגדולים בישראל וכן בנקים ומוסדות פיננסיים מרחבי העולם, שמנהלים עסקים בישראל. משרדנו מייעץ הן ללווים והן למלווים בכל הסוגיות הקשורות לעסקאות פיננסים. למשרדנו הידע, הניסיון והיכולת ללוות, להוביל ולהשלים את המורכבות שבעסקאות הפיננסים.

הייעוץ המשפטי המקיף והמקצועי שמשרדנו מספק בתחום הבנקאות והפיננסים כולל, בין היתר:

– עסקאות הלוואה והלוואות בנקאיות – יעוץ הן ללווים והן למלווים בעסקאות פיננסים מקומיות ובינלאומיות;

– מימון רכישות ועסקאות מינוף אחרות – תכנון, ניסוח, ניהול משא ומתן לגבי כל ההיבטים הפיננסיים הקשורים למיזוגים ולרכישות;

– מכשירים פיננסיים – יעוץ הן למשקיעים והן למלווים בכל הנוגע לאיגוח נכסים שונים;

– מימון פרויקטים – יעוץ בעסקאות מימון פרויקטים על כל היבטיהן; ו-

– סוגיות רגולטריות – יעוץ לבנקים ולמוסדות פיננסים בכל הנוגע לדרישות הרגולטריות בישראל.