מיזוגים ורכישות

משרד פרייז, בהרב ושות' מטפל בכל סוגי המיזוגים והרכישות. משרדנו מייצג קונים, מוכרים, משקיעים מוסדיים ומוסדות פיננסיים בעסקאות מקומיות ובינלאומיות. שותפי המשרד יעצו בשנים האחרונות לחברות מהגדולות במשק הישראלי ובארצות הברית בעריכת עסקאות מתוחכמות וסבוכות בהיקפים מגוונים ושונים. הידע והניסיון שרכשנו מאפשרים למשרדנו לתכנן עבור הלקוח את האסטרטגיה הטובה ביותר לכל עסקה, בין אם היא מקומית או בינלאומית, וכן ליישם אותה באופן היעיל והמקצועי ביותר.

הייעוץ שמעניק משרדנו במיזוגים ורכישות כולל, בין היתר:

  • עריכת בדיקת נאותות;
  • ניהול משא ומתן וניסוח מסמכי העסקה;
  • יעוץ לחברי הדירקטוריון בסוגיות ממשל תאגידי וחובות הנאמנות המוטלות עליהם במסגרת העסקה;
  • השגת האישורים הרגולטוריים והרישיונות הנדרשים לשם ביצוע העסקה לצד ניסוח הבקשות הנדרשות; ו-
  • ניהול משא ומתן וניסוח מסמכי עסקאות מימון.

 

עורכי הדין – חלקם מוסמכים לעריכת דין בארצות הברית ובעלי ניסיון מקצועי מפירמות מובילות בניו יורק – נהנים מניסיון רב בכל הקשור לתכנון, ניסוח, ניהול משא ומתן והובלה של כל סוגי העסקאות המקומיות והבינלאומיות וכן בליווי עסקאות מחוץ לישראל המבוצעות תחת דין זר.